Ik ben een bouwer die overziet en van niets, iets kan maken. Energie krijg ik van het neerzetten van een tastbaar resultaat dat bijdraagt aan een groter geheel. Weloverwogen executiekracht. Voortvarend in aanpak met tijd en aandacht voor de factor mens!

Energiek, positief en pragmatisch. Als ervaren interim professional ben ik gewend om zaken snel op te pakken, te structureren en te optimaliseren!

De eerste 10 jaar van mijn loopbaan als interim professional heb ik in dienst bij een grote detacheringsorganisatie uiteenlopende opdrachten verricht op het HR vakgebied. De rode draad? Personele mobiliteitsvraagstukken.

In 2017 heb ik de sprong naar het zelfstandig ondernemerschap gewaagd. Hier heb ik geen dag spijt van gehad. Ik kom het beste tot mijn recht als ik een concreet vraagstuk voor mijn opdrachtgever mag oppakken en oplossen. Projectmatige uitdagingen onder een politiek vergrootglas, tijdsdruk of in een complex speelveld? Daar gaan mijn ogen pas écht van glimmen!

Foto van Samantha Williams

Een greep uit de opdrachten die ik succesvol heb uitgevoerd:

  • senior corporate recruitment en mede initiëren van en bouwen aan nieuwe recruitmentdienstverlening (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  • herontwerpen, initiëren en borgen van een modern, schaalbaar en toekomstbestendig werving- en selectieproces voor de functie van Handhaver (Gemeente Amsterdam)
  • inrichten en uitvoeren selectieboulevard (Belastingdienst)
  • verantwoordelijk voor de grootschalige, landelijke werving & selectie van executief personeel (Dienst Justitiële Inrichtingen)
  • (her)inrichten, aansturen en verdere professionalisering van team Jobsearch (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • teamaansturing en doorontwikkeling van de kwaliteit en dienstverlening van de wervings- en mobiliteitsadministratie (Rijkswaterstaat)
Ik ben als interim professional inzetbaar voor opdrachten met een sterke focus op personele instroom, optimalisatie en coördinatie van processen en projectleiderschap.